Zaradi nepravilne postavitve zob je lahko oteženo
njihovo ustrezno čiščenje, kar lahko vodi v bolezni zob (karies)
obzobnih tkiv (vnetje dlesni, parodontitis)
in posledično celo v izgubo zob.

PRAVILNA POSTAVITEV ZOB
ZA ZDRAVJE

Ukmarjeva ulica 2
Ljubljana - Rudnik

info@ortodont.info
Pišite nam

+386 (0)1 600 82 60
+386 (0)51 313 000

Mnogi naši pacienti povedo, da se ne želijo
in da se sploh ne znajo smejati.
Z ortodontskim zdravljenjem takim pacientom
povrnemo samozavest in nasmeh na obraz.

NARAVNOST DO NASMEHA

S sodobnimi ortodontskimi aparati
in primernim načinom ortodontskega
zdravljenja lahko do lepega,
zdravega in naravnega nasmeha
pomagamo prav vsakomur.

ZA NARAVEN NASMEH

Ortodontski aparati že dolgo niso
namenjeni samo otrokom in mladostnikom,
ampak se za ortodontsko zdravljenje
odloča tudi vse več odraslih.

NIKOLI NI PREPOZNO,
DA SE ODLOČITE ZA
ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE

Živimo v času, ko sta estetika in osebna
urejenost pomembna dejavnika
v življenju. Tudi zdravje je dobrina,
ki ji namenjamo vse več pozornosti.

PRIVLAČEN NASMEH JE
PREDNOST VSAKOGAR

ORTODONTSKI APARATI

Ortodontski aparati so priprave za odpravljanje čeljustnih in zobnih nepravilnosti. Omogočajo nam, da s primerno silo in na ustrezen način delujemo na zobe in okolna tkiva in s tem uredimo položaj zob in čeljustnic.

Vendar aparat sam ne zdravi ortodontske nepravilnosti. Za zdravljenje ortodontske nepravilnosti ortodont na podlagi diagnostičnih postopkov in analiz za vsakega pacienta posebej izdela individualen načrt ortodontskega zdravljenja, ki ga potem s pomočjo določenega ortodontskega aparata tudi izvede. Lahko rečemo, da je ortodontski aparat na nek način le orodje, s katerim ortodont na podlagi skrbno pripravljenega načrta ortodontskega zdravljenja le tega ob sodelovanju pacienta tudi uspešno izvede.

VRSTE ORTODONTSKIH APARATOV

Poznamo veliko vrst ortodontskih aparatov. Lahko delujejo prvenstveno na zobe, lahko pa z njimi delujemo tudi na okolna tkiva in tako v obdobju rasti vplivamo na rast in razvoj. Mnogokrat pa z aparati delujemo kar na oba načina hkrati. Nekateri so enostavni, drugi zelo kompleksni. Lahko bi jih razdelili na različne načine: po načinu delovanja, po načinu izdelave, po materialu, iz katerega so izdelani, in še in še. Najpogostejša in najbolj poljudna pa je delitev na snemljive ortodontske aparate, ki jih lahko pacient sam vstavi ali vzame iz ust, in na nesnemljive oziroma fiksne ortodontske aparate, ki so pritrjeni na zobe in jih pacient sam ne more sneti. Poznamo tudi kombinirane aparate, kjer je en del aparata pritrjen, drug pa snemljiv.

Snemljivi ortodontski aparati so torej aparati, ki jih pacienti sami vstavijo in vzamejo iz ust. To je tudi njihova velika prednost, saj je na ta način zelo olajšano prehranjevanje in čiščenje zob v času ortodontskega zdravljenja. Seveda pa je nujno, da je aparat kljub snemljivosti dovolj časa nameščen v ustih, saj le tako lahko učinkuje. Upoštevanje navodil ortodonta je za nemoten potek in uspeh ortodontskega zdravljenja zelo pomembno. Redno nošenje snemljivega ortodontskega aparata tudi močno zmanjša začetne težave, ki so pogosto prisotne ob začetku zdravljenja (otežkočena izgovorjava, večje izločanje sline, blaga bolečina) in ob rednem nošenju aparata praviloma kmalu izzvenijo.

NESNEMLJIVI ALI FIKSNI ORTODONTSKI APARATI

Nesnemljivi ali fiksni ortodontski aparat ortodont pritrdi na zobe tako, da ga pacient sam ne more sneti. Zaradi svoje konstrukcije nam omogoča, da z njim delujemo na zobe s šibkimi in stalno delujočimi silami in tako izvajamo natančne in nadzorovane premike zob. Aparat v osnovi sestavljajo nosilci (brecketi) ter obročki ali tube, ki so s posebnim lepilom nalepljeni na zobeh, in žični lok, ki ga ortodont s posebno vezjo (ligaturo) vpne v nosilce in dejansko izvaja silo, ki jo potrebujemo za ortodontsko delovanje aparata. Nosilci so lahko izdelani iz različnih materialov (jekleni, brezbarvni keramični ali kompozitni, zlati…). Največkrat so nameščeni na zunanji (bukalni) ploskvi zob, kadar pa jih namestimo na notranjo (jezično ali lingvalno) ploskev zob, govorimo o t.i. lingvalni tehniki ortodontskega zdravljenja. Prednost te tehnike je, da je zaradi svoje lokacije aparat praktično neopazen, vendar je lahko za pacienta ravno zaradi lokacije tudi moteč, saj se nahaja v prostoru naravnega gibanja jezika. Poznamo tudi t.i. samozaklepne nosilce, ki se od klasičnih razlikujejo po tem, da so oblikovani tako, da za pritrditev žičnega loka v nosilec ni potrebna dodatna vez, ampak ima že sam nosilec vgrajen zaklep za pritrditev žičnega loka. Bistvena prednost uporabe teh nosilcev je, da je prenos sile z žičnega loka na zob zaradi manjšega trenja bolj optimalen in je zato ortodontsko zdravljenje lahko v določenih primerih morda krajše.

NEVIDNI ORTODONTSKI APARATI (SNEMLJIVI PROZORNI ALIGNERJI)

Posebna vrsta snemljivih aparatov, ki je v zadnjem času zelo priljubljena, pa so tako imenovani nevidni zobni aparati ali s tujko imenovani »alignerji«. Gre za snemljive termoplastične folije, s katerimi lahko premikamo zobe v želeni položaj. Pacient jih nosi ves čas, razen pri jedi in čiščenju zob. Sam princip delovanja ni novost in jo ortodonti uporabljamo že desetletja, vendar je bil včasih namenjen le manjšim premikom zob ob koncu ortodontskega zdravljenja v smislu doseganja idealne postavitve zob po snetju fiksnega ortodontskega aparata. Izdelovale so se ročno in je bila uporaba zato za občutnejše premike zob precej nepraktična in neracionalna. V zadnjem času pa je računalniška tehnologija in digitalizacija procesov omogočila, da lahko na podlagi tridimenzionalnega posnetka zobovja z računalniškim programom simuliramo celoten potek ortodontskega zdravljenja in ga razdelimo na več zaporednih faz ter za vsako fazo posebej izdelamo termoplastično folijo. Tako dobimo več termoplastičnih folij – alignerjev, ki jih pacient nosi v točno določenem zaporedju in tako s postopnimi premiki zob pridemo do želenega rezultata. Ne gre torej za nobeno revolucijo v ortodontskem zdravljenju, kot bi zadevo nekateri radi predstavili v javnosti, ampak je to princip premikanja zob, ki je ortodontom poznan že od nekdaj, vendar mu je razvoj računalniške tehnologije dal neko novo razsežnost. Danes obstaja na tržišču veliko število aligner sistemov in proizvajalcev. V želji po čim večjem tržnem deležu jih proizvajalci ponujajo v uporabo ne le ortodontom, ampak tudi zobozdravnikom. Vendar je potrebno ponovno poudariti, da je tudi aligner samo vrsta ortodontskega aparata (torej orodje v rokah ortodonta), ki lahko pacientu koristi samo, če zdravljenje z njim vodi izkušen specialist, ki pozna zakonitosti biomehanike premikanja zob, zna pravilno načrtovati ortodontsko zdravljenje, zna predvideti možne zaplete, jih ob pravem času prepoznati in jih na koncu, če pride do njih, tudi rešiti.

© Copyright 2020 Ortodont Herman | Grafična zasnova: Studio Magenta | Izvedba: Futurion.