STANKA HERMAN

Stanka Herman se je rodila leta 1969 v Ljubljani.

Po končani gimnaziji se je leta 1988 vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, smer Dentalna medicina, kjer je leta 1994 diplomirala.

Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu je svojo strokovno pot začela kot zobozdravnica za otroke in mladostnike v Zdravstvenem domu Ljubljana, kasneje pa pot nadaljevala s specializacijo iz čeljustne in zobne ortopedije na Katedri za čeljustno in zobno ortopedijo Medicinske fakultete v Ljubljani in leta 2003 opravila specialistični izpit s pohvalo.

Od specialističnega izpita dalje je neprekinjeno opravljala delo specialista čeljustne in zobne ortopedije v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer je več kot deset let opravljala tudi funkcijo vodje Oddelka za zobozdravstveno oskrbo otrok in mladine. Zaradi mnogih strokovnih prednosti, ki jih nudi delo v zasebni ambulanti, se je odločila, da svojo poklicno pot nadaljuje kot del strokovne ekipe Ortodontije Herman.

Ima več kot 20 let izkušenj na področju ortodontije, še zlasti na področju ortodontskega zdravljenja otrok in mladostnikov. Je zagovornica zgodnjega odkrivanja ortodontskih nepravilnosti, kot tudi njihove zgodnje obravnave, ko lahko s preprostimi in za otroka enostavnimi ukrepi nepravilnost povsem odpravimo ali pa preprečimo razvoj težje nepravilnosti.

Redno se izobražuje v Sloveniji in tujini ter tako uspešno sledi novostim in najsodobnejšim tehnikam zdravljenja v čeljustni in zobni ortopediji. Je aktivna članica Slovenskega ortodontskega društva, članica Evropskega združenja ortodontov (European Orthodontic Society) in članica Svetovnega združenja ortodontov (World Federation of Orthodontists). Pri svojem delu odlično sodeluje z mnogimi zobozdravniki in specialisti drugih vej zobozdravstva in tako svojim pacientom zagotavlja celostno obravnavo.