LEON HERMAN

Leon Herman se je rodil leta 1968 v Ljubljani.

Po končani gimnaziji se je leta 1988 vpisal na Medicinsko fakulteto, smer Dentalna medicina, kjer je leta 1994 diplomiral.

Leta 1996 je na Katedri za čeljustno in zobno ortopedijo Medicinske fakultete v Ljubljani pričel s specializacijo iz čeljustne in zobne ortopedije in leta 1999 opravil specialistični izpit.

Od tedaj dela kot zasebnik in se stalno izobražuje v Sloveniji in tujini ter tako uspešno sledi novostim in najsodobnejšim tehnikam zdravljenja v čeljustni in zobni ortopediji.

Je član Slovenskega ortodontskega društva, član Evropskega združenja ortodontov (European Orthodontic Society) in član Svetovnega združenja ortodontov (World Federation of Orthodontists). Aktivno sodeluje tudi v Slovenskem zdravniškem društvu in v Stomatološki sekciji.

Do leta 2010 je imel zasebno ordinacijo v Ambulatoriju, nato se je zaradi širitve dejavnosti preselil v nove prostore na Rudniku v Ljubljani.

Vso svojo aktivno profesionalno dobo se ukvarja izključno z ortodontijo. Pri svojem delu odlično sodeluje z mnogimi zobozdravniki in specialisti drugih vej zobozdravstva tako iz Slovenije kot iz tujine in tako svojim pacientom zagotavlja celostno obravnavo.