ŠČITNIKI ZA ZOBE - individualni

Sodoben način življenja je povezan z mnogimi aktivnostmi. Tako otroci kot odrasli se ukvarjamo z najrazličnejšimi športi, pri katerih pa mnogokrat prihaja do poškodb, tudi do poškodb zob in obzobnih tkiv. Včasih so posledice nepopravljive. Uporaba ustreznih ščitnikov za zobe take poškodbe v veliki meri prepreči ali vsaj močno omili, zato je njihova uporaba že skoraj obvezna. Seveda  mora biti ščitnik pravilno izdelan in dovolj močan, da zdrži oziroma prerazporedi silo udarca.

Za razliko od konfekcijskih ščitnikov so individualni ščitniki za zobe izdelani za vsakega posameznika posebej na osnovi odtisa njegovih zob. Ščitnik se tako dobro prilega zobem in tako res predstavlja dober ščit, prav tako pa to tudi preprečuje izpadanje ščitnika. Z individualno izdelanim ščitnikom tudi lažje dihamo in govorimo. Pri izdelavi individualnih ščitnikov za zobe glede na namen, za katerega ščitnik potrebujemo, izberemo tudi ustrezen material, iz katerega ščitnik izdelamo. Tako imamo za različne športe tudi različne ščitnike za zobe:

1. MOČNEJŠI profesionalni ščitniki za odrasle:

Narejeni so iz treh plasti, iz dveh mehkejših silikonskih plasti, med katerima je še trša plast.
Ti ščitniki se uporabljajo za:
- hokej
- rolanje
- karate
- kick boks
- rugby
- squash...

 

2. Močnejši ščitniki za otroke:

Narejeni so enako kot profesionalni ščitniki, le da je zunanja mehkejša plast silikona tanjša.
Uporabljajo se pri enakih športih kot profesionalni ščitniki:
- hokej
- rolanje
- karate
- kick boks
- rugby
- squash...

 

3. Mehkejši ščitniki:

Narejeni so iz dveh silikonskih plast in se uporabljajo pri:
- boksu
- košarki
- rokometu...